هنرستان بحارالعلوم

دبیران مجرب و کادر حرفه ای آموزشی

درباره تیم حرفه ایی ما بیشتر بدانید

هنرستان فنی بحار العلوم دارای کادر مجرب و با سابقه، استفاده از همکاران هیئت علمی دانشگاه در هنرستان در فردیس در حال آموزش به آینده سازان کشور میباشد این مدرسه
داری بیشترین آمار قبولی و مجهز ترین کارگاه های عملی در سطح شهرستان البرز میباشد و به عنوان یکی از مدارس پیشرفته و دارای امکانات بالا جهت خدمت رسانی به فرزندان دلبند شما میباشد.

رشته های موجود در هنرستان ما

سعی ما بر این است همیشه جز بهترین ها باشیم

در هنرستان بحارالعلوم رشته های شبکه و نرم افزار، مکانیک خودرو، حسابداری و معماری تدریس می شود. و سعی ما علاوه بر آموزش مهارتهای تحصیلی آماده سازی دانش آموزان جهت ورود به بازار کار میباشد. و در جهت این هدف از دبیران و هیاتهای علمی با دانش بالا جهت آموزش بهره میبریم.