معرفی رشته شبکه و نرم افزار رایانه

رشته شبکه و نرم افزار رایانه چیست ؟

رایانه از دو قسمت متفاوت به اسم های سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده . به قسمت هایی مانند کارتها و بردهای الکترونیکی ، مانیتور و صفحه کلید که قابل دیدن و لمس هستند سخت افزار می گویند ؛ به برنامه های رایانه ای که کنترل و هماهنگی فعالیتهای سخت افزاری رایانه و هدایت و پردازش داده ها را انجام می دهد نرم افزار می گویند؛ در واقع کاربر از طریق نرم افزار با و سخت افزار رایانه ارتباط برقرار می کند.

← با توجه به دسته بندی فوق، زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از :

 • مسئول کارگاه آموزش کامپیوتر
 • مسئول آرشیو نرم افزاری
 • برنامه ساز سیستم های کامپیوتری
 • فعالیت در کارگاه سخت افزار
 • راهبر سیستمهای کاربردی کامپیوتر
 • دستیار تولید کننده سیستمهای کامپیوتری
 • نصاب و راهبر سایت کامپیوتر
 • سرپرست سایت کامپیوتر
 • راهبر روندهای کنترل فرآیندهای صنعتی
 • سرپرست راهبری شبکه های محلی کامپیوتری و …
 • وضعیت دروس رشته شبکه و نرم افزار رایانه ای
  ••••

پایه دهم

1- در پایه ی دهم ، تعداد ۶ عنوان درس عمومی و در مجموع ۱۱ واحد وجود دارد.
2- درس دانش فنی پایه، عنوانی مشترک برای همه رشته های فنی و حرفه ای است. این درس ۳ واحد تئوری بوده و راه ورود هنرجو به رشته است.
3- درس نقشه کشی فنی رایانه ای در پایه دهم، درس مشترک گروه است. اگر به جداول دروس سایر رشته های فنی و حرفه ای گرایش صنعت توجه نمایید، تمامی رشته های این گروه ، دارای درسی با عنوان «نقشه کشی فنی رایانه ای» هستند.

4- سه درس ۲ واحدی الزامات محیط کار – ریاضی۱ – فیزیک به همراه دانش فنی پایه و نقشه کشی فنی رایانه ای در مجموع ۱۳ واحد، به عنوان دروس پایه هستند.
5- در هر سال، ۲ درس کارگاهی وجود دارد. جمع واحد این دو درس ۱۶ واحد است.
••••

پایه یازدهم

1- در پایه یازدهم ، تعداد ۷ عنوان درس عمومی و در مجموع ۱۳ واحد وجود دارد.
2- یک درس انتخابی (از بین دروس ۱- هنر ۲- تفکر و سواد رسانه ای) از خوشه انسان و مهارت های زندگی، این درس ۲ واحد است.
3- دو درس از خوشه شایستگی های غیر فنی تحت عنوان، کارگاه نوآوری و کارآفرینی، همچنین درس انتخابی (از بین دروس ۱- کاربرد فناوریهای نوین ۲- مدیریت تولید)، که در مجموع ۵ واحد است.
4- دو درس دو واحدی ریاضی ۲ و شیمی از دروس خوشه شایستگی های فنی و پایه.

5- دو درس کارگاهی توسعه برنامه سازی و پایگاه داده، پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب، که در مجموع ۱۶ واحد می باشند.
••••

پایه دوازدهم

1- در پایه دوازدهم، تعداد ۷ عنوان درس عمومی و در مجموع ۱۳ واحد وجود دارد.
2-درس مدیریت خانواده و سبک زندگی از خوشه انسان و مهارت های زندگی، این درس ۲ واحد است.

3- درس اخلاق حرفه ای از خوشه شایستگی های غیر فنی این درس ۲ واحد است.
4- درس سه واحدی ریاضی ۳ از دروس خوشه شایستگی های فنی و پایه.
5- دو درس کارگاهی نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار، تجارت الکترونیک و امنیت شبکه، که در مجموع ۱۶ واحد می باشند.
6- درس دانش فنی تخصصی و کارآموزی از خوشه شایستگی های فنی.
هنرستان فنی و حرفه ای بحارالعلوم